Головна » Статті » Мої статті

Пам'ятка щодо атестації керівних кадрів

1. Порядок атестації керівників, їх заступників визначає Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами –наказ МОНУ від 08.08.2013 №1135)21. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.(п.1. 5)

2. Атестацію керівників здійснюють:

а) атестаційні комісії II рівня (п.2.13), які мають право атестувати на відповідність займаній посаді

  • керівні кадри навчальних та інших закладів,
  • осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
  • завідувачів  та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій,
  • керівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

б) атестаційні комісії III рівня (п.2.14), які мають право атестувати на відповідність займаній посаді

  • керівні кадри навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління органів управління освітою обласних державних адміністрацій;
  • завідувачів та консультантів обласних психолого-медико-педагогічних консультацій;
<>··до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис (п.3.2);
<>··атестація керівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки:

комісіями ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня (п.3.8).

  • засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності (п.3.8).
4. Завдання атестаційної комісії.
а) У процесі вивчення професійної  діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує (п.3.4):
<>············відомості про творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, вміння приймати відповідальні рішення,
<>·відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань,
<>··········рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.

 

- Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис (п.3.15).

- У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис(п.6.1).

- У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді (п.6.2).

 

Категорія: Мої статті | Додав: ЦАПК (12.01.2015)
Переглядів: 257 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Середа, 16.01.2019